Thibaut IV de Champagne

Thibaut IV de Champagne [tibọ' katʀ də š8118pa'ń], grof Champagne, kralj Navare od 1234 (Thibaut I.) i truver (Troyes, 30. V. 1201Pamplona, 7. VII. 1253). Njegova se djelatnost kao pjesnika i glazbenika spominje u više izvora (npr. Velike francuske kronike – Grandes chroniques de France) i pojedinačnih djela (npr. u Dantea, Johannesa de Grochea, nekih drugih truvera i dr.). U njegovu opusu nalaze se dvorske i križarske pjesme, pastourelles, tzv. jeux-partis (→ partimen) i débats, ali i neka vjerski intonirana djela kao što su lais, serventois (→ sirventés) i marijanske pjesme. Thibautove su skladbe, iako katkad sačuvane u različitim verzijama koje očituju nedosljednosti i proturječja u notaciji, poslužile kao modeli za neke kasnije pjesme, a odlikuje ih modalnost s većinom jakim tonalitetnim središtem, opsegom pjeva do jedne oktave i djelomice menzuralnim ritmom. Smatra ga se jednim od najznačajnijih predstavnika truverskoga pokreta u Francuskoj i autora s najvećim sačuvanim opusom takva repertoara uopće.

Citiranje:
Thibaut IV de Champagne. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61147>.