STRUKE:

tradicijska kultura

tradicijska kultura, pojam u suvremenoj etnologiji kojim se zamjenjuju zastarjeli, u današnje doba neprikladni ili neprecizni pojmovi poput plemenske kulture ili kulture primitivnih naroda (ako je riječ o izvaneuropskim područjima), te narodne kulture ili kulture seljaštva (ako je riječ o europskom prostoru). Tradicijsku kulturu čine sadržaji i očitovanja (materijalni, društveni, umjetnički, simbolički) utemeljeni na tradiciji neke zajednice, a najčešće ju je obilježavala usmena komunikacija; članovi takve zajednice bili su u trajnim međusobnim interakcijama, a vještine, znanja, norme i vrjednote preuzimali su pretežito usmeno, ugledanjem ili na neki drugi neškolovani način. Članove tih zajednica većinom je povezivala i svijest o istovjetnom podrijetlu ili pripadnosti, a sredstvima vlastite tradicijske kulture izražavali su svoj osebujni (kulturni i socijalni) identitet prema drugim kulturama i zajednicama. (→ kultura)

Citiranje:
tradicijska kultura. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61967>.