TRAŽI DALJE:
STRUKE:

trag matrice

trag matrice (znak tr A), zbroj dijagonalnih elemenata kvadratne matrice:

\[tr \pmb A=\sum_{i=1}^n\pmb A_{ii}\].

Na primjer, ako je

\(\pmb A=\left[\matrix {-1&0&0\cr 0&2&0\cr 0&0&3}\right]\) onda je tr A = –1 + 2 + 3 = 4.

Svojstva traga matrice jesu:

(1) tr AB = tr BA;

(2) ako je C = A × B, onda je tr C = tr A · tr B.

Citiranje:
trag matrice. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 15. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61972>.