TRAŽI DALJE:
STRUKE:

trag matrice

trag matrice (znak tr A), zbroj dijagonalnih elemenata kvadratne matrice:

formula 1.

Na primjer, ako je

formula 2. onda je tr A = –1 · 2 · 3 = –6

Svojstva traga matrice jesu:

(1) tr AB = tr BA;

(2) ako je C = A × B, onda je tr C = tr A · tr B.

Citiranje:
trag matrice. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 20. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61972>.