Trager, George Leonard

Trager [trẹi'gəɹ], George Leonard, američki jezikoslovac (Newark, 22. III. 1906Pasadena, 31. VIII. 1992). Doktorirao je 1932. na Sveučilištu Columbia tezom iz povijesti francuskog jezika. Predavao na više američkih sveučilišta. Pisao je o temama iz slavistike, romanistike, germanistike, istraživao je grananje i kronologiju indoeuropskih jezika, fundamentalnu jezikoslovnu teoriju, teoriju fonema, a u okviru engleske fonetike i fonologije također parajezik (Paralanguage, 1958). Bavio se povijesno-poredbenim istraživanjem uto-aztečkih jezika, objavio slovnicu jezika taos te (s F. E. Harben) klasifikaciju i zemljovid sjevernoameričkih indijanskih jezika.

Citiranje:
Trager, George Leonard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61975>.