TRAŽI DALJE:
STRUKE:

transfer

transfer (engl., prema lat. transferre: prenositi).

1. Općenito, prijenos, prenošenje (transfer tehnologije); prelazak (transfer športaša u novi klub); prijevoz, prevoženje (transfer putnika).

2. U novčarstvu, prijenos novca ili zlata iz jedne države u drugu, kojim se obavljaju plaćanja među različitim valutnim područjima na temelju primljenih zajmova, dobara ili ostvarenih reparacija. Države s deficitom platne bilance i nedovoljnim rezervama konvertibilne valute mogu imati problema s transferom novca u inozemstvo, što može dovesti do različitih ograničenja u međunarodnom platnom prometu. Transfer je i jednostrani prijenos realnih vrijednosti (novca, prava, robe i usluga) između dviju država, za koji primatelj ne daje nikakvu naknadu davatelju, već se javlja kao oblik pomoći ili poklona. Bilježi se na tekućem računu platne bilance.

3. Prijenos čuvstava s jedne intelektualne podloge na drugu. Intelektualnu podlogu čuvstava čine percepcije, predodžbe i misli uz koje su čuvstva vezana. Fenomen prijenosa čuvstava primjenjuje se npr. u psihologiji reklame, pri čem se pretpostavlja da će se pozitivna čuvstva izazvana nekom reklamnom porukom prenijeti na reklamirani proizvod.

U psihoanalizi i psihijatriji, nesvjesni prijenos osjećaja, misli i ponašanja izvorno proživljenih u odnosu s osobama (najčešće roditeljima) tijekom ranoga psihološkoga razvoja, na osobe uključene u sadašnje interpersonalne odnose; neprimjereno ponavljanje nekoga važnog odnosa iz djetinjstva. Pojam transfera u psihoanalizu je uveo S. Freud (1895), opisujući nesvjesnu pacijentovu potrebu da osjećaje i mišljenja doživljene u prošlosti prenese na terapeuta. Tijekom psihoterapije pacijent razvija transferni odnos prema terapeutu. Umjesto da se prisjeća prošlosti, on se prema njemu ponaša kao što se u djetinjstvu ponašao prema osobama iz svoje okoline, nastojeći pritom zadovoljiti nagonske potrebe koje su mu tada bile onemogućene ili nezadovoljene. Uloga je terapeuta pomoći pacijentu razumjeti ta zbivanja. Transferna neuroza posljedica je psihoanalitičkoga liječenja tijekom kojega pacijent ponekad može postati agresivan ako mu je onemogućeno zadovoljenje vlastitih osjećaja. Transfer se javlja i u drugim interpersonalnim odnosima: odnos liječnik–bolesnik, učitelj–učenik, poslodavac–zaposlenik i dr. (→ kontratransfer)

4. Djelovanje znanja ili vještina stečenih u jednom području na stjecanje znanja ili vještina u nekom drugom području. Kada zapamćeni sadržaji ili stečene vještine olakšavaju usvajanje novih sadržaja ili vještina, govori se o pozitivnom transferu; npr. osoba koja zna skijati lakše će naučiti klizati od osobe koja ne zna skijati. Kada prvotno stečena znanja i vještine otežavaju stjecanje novih sadržaja i vještina, riječ je o negativnom transferu ili interferenciji.

Citiranje:
transfer. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62024>.