STRUKE:

transfinitni broj

transfinitni broj (trans- + lat. finitus: konačan) ili alef-broj, u teoriji skupova, broj elemenata beskonačnoga skupa. Upotrebljava se pri uspoređivanju broja elemenata u različitim beskonačnim skupovima.

Citiranje:
transfinitni broj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62028>.