TRAŽI DALJE:
STRUKE:

trasa

trasa (franc. trace: trag), os nekoga razmjerno dugačkog objekta (npr. prometnice) utvrđena i ucrtana u projektu, te iskolčena na terenu kako bi poslužila kao osnovni element za izgradnju tog objekta. U nacrtima se obično prikazuje i prostorno određuje dvjema projekcijama: horizontalnom (tlocrtnom), koja se naziva situacijski plan, i vertikalnom, koje se naziva uzdužni profil. Situacijski plan za ceste izrađuje se obično u mjerilu 1 : 1000 ili 1 : 2000. Uzdužni profil prikazuje, razvijen u ravninu crtanja, presjek vertikalne plohe položene kroz os ceste s gornjom površinom kolnika (niveleta) i s terenom (linija terena); u njem se vidi visinski odnos projektirane ceste prema terenu, postojećim objektima i vodenim tokovima, opseg zemljanih radova, objekti koje treba izgraditi, nagibi koji postoje na cesti i sl. Elementi su trase u horizontalnoj projekciji pravci, kružni lukovi i prijelazne krivulje, a u vertikalnoj projekciji pravci različitih nagiba i kružni lukovi među njima (tzv. zaobljenja lomova nivelete).

Citiranje:
trasa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62087>.