TRAŽI DALJE:
STRUKE:

trojna točka

trojna točka, točka u faznom dijagramu koja označava termodinamičko stanje tvari kad su u ravnoteži, pri određenom paru vrijednosti tlaka i temperature kruta, tekuća i plinovita faza te tvari. Primjerice, trojna točka žive je na temperaturi –38,8344 °C i tlaku 0,0002 Pa, kisika na temperaturi –218,8 °C i tlaku 152 000 Pa, a ugljikova dioksida na temperaturi –56,6 °C i tlaku 517 000 Pa. Katkada se u literaturi navodi samo temperatura trojne točke, podrazumijevajući pritom normalni tlak (101 325 Pa). Temperatura vode u trojnom stanju (0,01 °C pri tlaku 611,657 Pa) temelj je za definiciju mjerne jedinice termodinamičke temperature. (→ kelvin)

Citiranje:
trojna točka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62426>.