TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Tyndall, John

Tyndall [ti'ndəl], John, irski fizičar (Leighlin Bridge, 2. VIII. 1820Hindhead, 4. XII. 1893). Studirao eksperimentalnu fiziku na Sveučilištu u Marburgu (1848–50). Godine 1853. izabran je za profesora filozofije prirode na Royal Institution u Londonu. Bavio se magnetskim i dijamagnetskim svojstvima kristala (1850–56), a od 1859. proučavao je plinove i raspršenje svjetlosti atmosferskim aerosolima (→ tyndallov efekt). Otkrio je da u Zemljinoj atmosferi vodena para apsorbira najviše infracrvenoga zračenja te je dokazao postojanje efekta staklenika. Pokazao je da je nebesko plavetnilo rezultat raspršenja svjetlosti na molekulama atmosfere. Izumio je sustav za mjerenje količine ugljičnoga dioksida u uzorku izdahnutoga ljudskog daha koji se koristio u bolnicama za praćenje pacijenata pod anestezijom. Napisao je 16 knjiga i 145 znanstvenih radova. Bio je član Royal Society od 1852.

Citiranje:
Tyndall, John. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62896>.