TRAŽI DALJE:
STRUKE:

urejin ciklus

ilustracija
UREJIN CIKLUS

urejin ciklus (ornitinski ciklus), kružni biokemijski put u jetri sisavaca, kojim se iz organizma uklanja toksični amonijak (NH3), produkt metabolizma aminokiselina i drugih dušikovih spojeva. U ciklusu se amonijak, uz utrošak energije, spaja s ugljikovim dioksidom (CO2) u ureju (CO(NH2)2), koja se zatim dijalizom u bubrezima uklanja iz krvnoga optoka i izlučuje mokraćom:

2NH3 + CO2 → CO(NH2)2 + H2O.

Urea nastaje nizom enzimskih reakcija, postupnim dodavanjem dviju molekula amonijaka i jedne molekule ugljikova dioksida molekuli ornitina; nastali arginin na kraju se s pomoću enzima arginaze hidrolizira, otpušta se molekula ureje, a nastali ornitin ponovno ulazi u ciklus. Urejin ciklus prvi je otkriveni biokemijski ciklus; otkrio ga je → H. A. Krebs 1937.

Citiranje:
urejin ciklus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63336>.