Venturi, Robert Charles

Venturi [ventu'ri:], Robert Charles, američki arhitekt i teoretičar arhitekture (Philadelphia, 25. VI. 1925). Nakon završenoga studija arhitekture radio s A. Saarinenom i L. Kahnom; od 1958. u vlastitom arhitektonskom atelijeru. Bio je profesor na Pennsylvanijskom sveučilištu i Yaleu. Kao autor i koautor projektirao je vile, poslovne, industrijske i stambene zgrade te muzeje u stilu postmoderne, kojoj je jedan od začetnika i glavnih predstavnika. Od njegovih se projekata ističu stambena zgrada Guild u Pennsylvaniji (1961–64), laboratorij Instituta za molekularnu biologiju Sveučilišta u Princetonu (1983–86), Seattle Art Museum u Seattleu (1984–91). Objavljivao teorijske knjige o arhitekturi (Složenost i proturječja u arhitekturi – Complexity and Contradiction in Architecture, 1966).

Citiranje:
Venturi, Robert Charles. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64286>.