STRUKE:

vibracijski sindrom

vibracijski sindrom ili vibracijska bolest, bolest uzrokovana dugotrajnim djelovanjem grubih mehaničkih vibracija na čovječji organizam, npr. na ruke radnika koji pretežito rade pneumatskim čekićem, ili sjekača motornom pilom. Počinje kao Raynaudov sindrom, oštećenjem malih krvnih žila, a ako se utjecaj vibracija nastavi, postupno se razvijaju ograničenja kretnji u zglobovima šaka, laktovima i ramenima, što može prouzročiti trajnu invalidnost različita stupnja. Uznapredovala vibracijska bolest u određenim se okolnostima smatra profesionalnom bolešću (npr. »bolest pneumatskog čekića«).

Citiranje:
vibracijski sindrom. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64463>.