STRUKE:

vibracijski spektar

vibracijski spektar, dio spektra elektromagnetskoga zračenja, većinom u infracrvenom području valne duljine od 0,1 μm do 3 mm, koji potječe od titranja atoma unutar molekule ili kristalne rešetke prema drugim atomima duž spojnice atomskih jezgara, pri čem se energijska stanja elektrona ne mijenjaju i središta masa molekula miruju, a mijenjaju se električni dipolni momenti molekula. Svojstvene su mu jednoliko razmaknute spektralne linije. Primjenjuje se za određivanje duljine i jakosti veza između atoma u molekuli, određivanje energije disocijacije molekula te za kvalitativnu i kvantitativnu kemijsku analizu u krutim, tekućim i plinovitim uzorcima. Poznavanje vibracijskih i rotacijskih spektara neke molekule omogućava njezino prepoznavanje u industrijskim procesima i okolišu. (→ infracrveno zračenje; molekularna spektroskopija; molekularne vibracije)

Citiranje:
vibracijski spektar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64464>.