TRAŽI DALJE:
STRUKE:

vibrometar

vibrometar (vibracije + -metar), instrument za mjerenje vibracija strojeva, vozila, brodova, mostova, zgrada i dr.

Mehanički vibrometar sastoji se od velike mase elastično ovješene u kućištu. Postavlja se tako da se kućište čvrsto oslanja na objekt kojemu se mjere vibracije. Zbog velike tromosti masa miruje s obzirom na kućište koje vibrira, pa relativni pomaci između mase i kućišta daju vrijednost vibracija.

Mehanooptički vibrometar optički povećava i projicira na ljestvicu pomake ticala prislonjenog uz objekt koji vibrira.

Električni vibrometar pretvara mehaničke vibracije u električni napon promjenom električnog otpora, induktivnosti ili električnog kapaciteta mjernog elementa, pa se s pomoću promjena vrijednosti električnog napona mjere vibracije.

Laserski Doppler vibrometar s pomoću lasera, zrcala i fotodiode omogućava mjerenje vibracija bez kontakta s površinom koja vibrira.

Citiranje:
vibrometar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64469>.