TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Viner, Jacob

Viner [vại'nəɹ], Jacob, američki ekonomist kanadskoga podrijetla (Montréal, 3. V. 1892Chicago, 12. IX. 1970). Doktorirao je 1922. na Harvardovu sveučilištu. Predavao je međunarodnu ekonomiku na Sveučilištu u Chicagu (1916–17. i 1919–46) te na Sveučilištu Princeton (1946–60). Bio među vodećim pripadnicima liberalne Čikaške škole i protivnik naučavanja J. M. Keynesa. Dao je važan doprinos teoriji troškova i proizvodnje te međunarodne razmjene i carinske unije. Uveo termin stvaranje trgovine (trade creation) i skretanje trgovine (trade diversion), povezane s utjecajem carinske unije na trgovinu. Upozorio je na važnost teoloških ideja u povijesti ekonomske misli. Glavna djela: Studije iz teorije međunarodne trgovine (Studies in the Theory of International Trade, 1937), Pitanje carinske unije (The Customs Union Issue, 1950), Međunarodna trgovina i ekonomski razvoj (International Trade and Economic Development, 1952).

Citiranje:
Viner, Jacob. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64712>.