TRAŽI DALJE:
STRUKE:

vojne grane

vojne grane, gl. dijelovi oružanih snaga koji po namjeni, organizaciji, naoružanju i opremi odgovaraju području na kojem djeluju (kopno, more ili zrak). U većini država, pa tako i u Republici Hrvatskoj, postoje tri osnovne grane: → kopnena vojska, → ratna mornarica i ratno → zrakoplovstvo. U oružanim snagama SAD-a organiziran je i marinski korpus kao samostalna grana, posebna po tom što ima svoje zrakoplovne i mornaričke snage. Podjela oružanih snaga na grane uvjetovana je specifičnostima njihove strateške uporabe, mogućnošću svake grane da samostalno provodi strateške i operativne zadaće, potrebom učinkovitoga zapovijedanja sastavnicama pojedine grane i učinkovitoga korištenja taktičko-tehn. mogućnostî naoružanja i opreme. Zbog isticanja pripadnosti i prepoznatljivosti, svaka grana ima drugačiju boju odore te specifične oznake činova i specijalnosti.

Citiranje:
vojne grane. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65207>.