TRAŽI DALJE:
STRUKE:

volt

volt (znak V), mjerna jedinica električnoga potencijala, napona i elektromotorne sile, izvedena jedinica SI; definiran je naponom između dviju točaka homogenoga, metalnoga žičanog vodiča kojim prolazi struja jakosti jedan amper, a utrošena je snaga između tih dviju točaka jedan vat, pa je volt omjer vata i ampera, tj. V = W/A. Nazvan je po A. Volti.

Citiranje:
volt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65295>.