TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Vrbovsko

ilustracija
VRBOVSKO

Vrbovsko, grad u istočnom dijelu Gorskoga kotara, na rijeci Dobri; 1257 st. (2021). Leži na 506 m apsolutne visine, na trasi stare Karolinske ceste i uz željezničku prugu Zagreb–Rijeka. Župna crkva sv. Ivana Nepomuka iz 1904., kapelica sv. Antona iz 1710., kapelica Gospe Karmelske iz 1900 (groblje). Glavnina stanovništva zaposlena je u drvnoj industriji (pokućstvo, stolice, pilana; početci u XIX. st.) i u šumarstvu. Poljodjelstvo, stočarstvo (govedo, ovca), peradarstvo (farma). Turizam i lovstvo. – Jedno je od najstarijih naseljenih mjesta u Gorskom kotaru: prvi je poznati spomen iz 1481., kada je pripadalo Frankapanima. Zbog provala Osmanlija u XVI. st. ušlo je u sastav Vojne krajine. Izgradnjom Karolinske ceste 1732. naselje se izgrađivalo i širilo te je preuzelo ulogu robne i važne kirijaške postaje. God. 1765. izdvojeno je iz Vojne krajine, a 1785. proglašeno kraljevskim povlaštenim trgovištem te je dobilo gradski magistrat i sud. Prvotna župna crkva sv. Ivana Nepomuka, izgrađena 1755–56., zbog dotrajalosti je srušena 1887., a nova je izgrađena 1895. God. 1901. ta je crkva zbog lošega stanja bila porušena, a 1904. podignuta je današnja crkva u neogotičkom stilu. Od 1997. Vrbovsko ima status grada.

Citiranje:
Vrbovsko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65454>.