TRAŽI DALJE:
STRUKE:

vrelište

vrelište, temperatura na kojoj istodobno u cijelom volumenu tvar prelazi iz tekućega u plinovito agregatno stanje, tj. najviša temperatura na koju se pri određenom tlaku može zagrijati tekućina. S povećanjem tlaka vrelište se povećava, a sa smanjenjem smanjuje; obično se navodi vrijednost pri normiranom atmosferskom tlaku (101 325 Pa). Vrelište je karakteristično svojstvo tvari. (→ clausius-clapeyronova jednadžba; isparavanje; ledište; vrenje)

Vrelišta nekih tvari

Tvar Vrelište (°C)
volfram 6000
cink 907
sumpor 444,7
živa 356,7
voda 100
etanol 78,3
metanol 64,5
amonijak –33,4
kisik –183,0
dušik –195,8
helij –268,9
Citiranje:
vrelište. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65461>.