Vukovarsko-srijemska županija

ilustracija
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Vukovarsko-srijemska županija (XVI), administrativno-teritorijalna jedinica u jugoistočnom dijelu istočne Hrvatske sa sjedištem u Vukovaru; obuhvaća 2454 km² s 179 521 st. (2011) ili 73,4 st./km². Sastoji se od 26 općina (Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci, Vrbanja), 85 naselja te pet naselja s gradskim statusom (Ilok, Otok, Vinkovci, Vukovar, Županja). Uglavnom obuhvaća hrvatski dio Srijema.

Citiranje:
Vukovarsko-srijemska županija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65650>.