STRUKE:

Weinreich, Uriel

Weinreich [wại'nraik], Uriel, američki lingvist (Vilnius, Litva, 23. V. 1926New York, 30. III. 1967). Specijalist za jidiš, sociolingvist i dijalektolog. Studirao je, doktorirao (pod vodstvom A. Martineta) i poslije predavao na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Svoju doktorsku disertaciju o dvojezičnosti u Švicarskoj preradio je u knjigu Jezici u kontaktu (Languages in Contact, 1953), koja je imala znatan odjek te je potaknula razvoj kontaktne i kontrastivne lingvistike. Weinreichu se pripisuje prvi opis pojave da oni koji uče strani jezik doživljavaju oblike svojega jezika jednakima oblicima jezika cilja. Međutim, stvarna različitost tih oblika u dva jezika dovodi do govora koji izvorni govornici zapažaju drugačijim, pa se govori o stranom akcentu.

Citiranje:
Weinreich, Uriel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65949>.