Wörter und Sachen

Wörter und Sachen [vœ'rteɹ unt za'xən] (njem.: riječi i stvari), smjer u jezikoslovlju na početku XX. stoljeća što je povijest jezika poimao kao povijest kulture te je istraživao međuovisnosti materijalne kulture i jezika. Predstavnici toga smjera zalagali su se za proučavanje jezičnih činjenica u vezi sa stvarima što ih označuju te općim kulturnim razvojem, povezujući dijalektološka istraživanja s etnološkima. Rezultate svojih istraživanja objavljivali su u časopisu Riječi i stvari: kulturnopovijesni časopis za jezikoslovlje i stvaroznanstvo (Wörter und Sachen: kulturhistorische Zeitschrift für Sprach- und Sachforschung), koji je izlazio u Heidelbergu 1909–37 (novi niz 1938–44). Glavni su predstavnici toga smjera R. Meringer i H. Schuchardt.

Citiranje:
Wörter und Sachen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66357>.