TRAŽI DALJE:
STRUKE:

zavojnica

zavojnica ili solenoid.

1. U matematici, isto što i spirala. Posebno, to su prostorne krivulje, npr. konusna i cilindrična zavojnica. Cilindrična zavojnica ima čestu primjenu u tehnici, a u pravokutnim koordinatama zadana je parametarskim jednadžbama:

x = a cos t

y = sin t

bt,

gdje su a i b konstante, a t kut u ravnini određen osima x i y i mjeren od osi x u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu.

2. U elektrotehnici → električna zavojnica

Citiranje:
zavojnica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66981>.