STRUKE:

životni prostor

životni prostor.

1. U biologiji, prostor na kojem obitavaju živa bića ili u kojem postoje uvjeti za život; biosfera, ekosfera. Najobuhvatniji pojam za cijeli prostor na kojem žive organizmi našega planeta jest biosfera. Ona obuhvaća hidrosferu, sloj litosfere (pedosferu) i donji sloj atmosfere. U odnosu na klimatske faktore i klimatske elemente (→ klima), životni se prostor može podijeliti na biome. Ekološki najvažnije životno mjesto jest biotop (→ stanište), ograničen prostor obilježen osebujnim životnim uvjetima, jedinstveno usklađenim za život jedne životne zajednice ili biocenoze.

Životni prostor životinja unutar jednog biotopa označuje se kao zootop, a životni prostor biljaka fitotop. Jedan biotop sadrži manje prostorne komponente, koriotope, npr. panj oborenoga stabla, životinjska strvina, jedno jedino stablo ili grm. Na izdvojenom se koriotopu zajednica organizama ne može održati, jer nema mogućnosti regulacije. Najmanji prostori u biotopu jesu merotopi (grč. μέρος: dio) (npr. jedna vodom ispunjena duplja u drvetu), koji omogućuju život najmanjim životnim zajednicama ili merocenozama. Vertikalno raščlanjivanje životnoga prostora unutar jednoga biotopa daje tzv. stratotope ili slojeve (sloj stabala, grmlja, sloj zeljastih biljaka, prizemni sloj, sloj tla). Kao habitat označuje se područje stanovanja jedne jedine životinje ili životinjskoga para. Habitat može biti i sloj (kao kod kišne gliste), i koriotop (kod ličinke šumske ose u panju oborenoga stabla) i strukturni dio (kao kod ličinke repine muhe koja odlaže jaja na donjoj strani lista šećerne repe). Područje stanovanja jedne jedine vrste organizama označuje se kao monotop, a kao teritorij označuje se područje razmnožavanja unutar habitata.

2. U geopolitici, pojam koji se odnosi na državni teritorij, etničko ili plemensko područje (naseljen je ili pogodan za naseljavanje). Teorije o životnom prostoru tj. njegovom nedostatku i potrebi za njegovim stjecanjem, često su propagandna sastavnica velikodržavnih i imperijalističkih ideja i doktrina (→ geopolitika). U nacističkoj Njemačkoj koncept životnoga prostora (njem. Lebensraum) bio je teorijski razrađivan (u radovima K. Haushofera i dr.) te primijenjen u osvajačkoj politici A. Hitlera.

Citiranje:
životni prostor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67790>.