TRAŽI DALJE:
STRUKE:

septička jama

septička jama (grčki σηπτιϰός: gnjio), zatvoreni spremnik za prihvat otpadnih tvari iz kućne kanalizacije; izvodi se u područjima na kojima nema izgrađene javne kanalizacijske mreže. U njemu se odvijaju anaerobni postupci razgradnje organske tvari bez grijanja i miješanja, a voda se obično zadržava od 12 do 48 sati. Obično se sastoji od dviju ili više spojenih vodonepropusnih komora (taložnica). Otpadne vode utječu u prvu komoru, u kojoj se na površini izdvajaju masti i ulja, a na dnu se taloži veći dio čvrstih tvari. Izbistrene se vode prelijevaju u sljedeću komoru, odakle se ispuštaju u upojni bunar, prirodni prijamnik ili dr. Talog iz jame povremeno se prazni i odvozi specijalnim vozilima. Spremnici mogu biti industrijski predgotovljeni od plastike ili betona, ili se izvode betoniranjem na gradilištu; vodonepropusnost betonskih jama osigurava se vodonepropusnom žbukom ili dodatkom aditiva betonu od kojega je jama načinjena.

Istoj namjeni služi i jednokomorna sabirna jama, koja nema ispusta, već se čitav sadržaj mora učestalo prazniti, pa su takvi spremnici prikladni samo za objekte s malom količinom otpadnih voda (npr. kuće za odmor). (→ kanalizacija; otpadne vode)

Citiranje:
septička jama. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 12. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68620>.