slikarstvo obojenoga polja

slikarstvo obojenoga polja (engl.: colour-field painting [kʌ'lə fi:ld pẹi'ntiŋ]), naziv za slikarstvo svedeno na čiste, obojene površine kao jedino izražajno sredstvo; nastalo je krajem 1950-ih u SAD-u kao inačica apstraktnoga ekspresionizma. Glavni su predstavnici Barnett Newman, Morris Louis, Mark Rothko. Poseban je oblik slikarstva obojenoga polja slikarstvo tvrdoga ruba.

Citiranje:
slikarstvo obojenoga polja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69215>.