slikarstvo tvrdoga ruba

slikarstvo tvrdoga ruba (engleski hard-edge painting [hα:d e62721 pẹi'ntiŋ]), poseban oblik slikarstva obojenoga polja, u kojem su pojedine obojene plohe (trake, kvadrati, trokuti, pravokutnici) jasno međusobno razgraničene. Naziv se izvorno odnosio na radove američkih umjetnika nastale 1950-ih godina, poslije se proširio na sve oblike modernoga apstraktnog slikarstva sličnoga likovnog izraza. Najvažniji su predstavnici A. Held, E. Kelly, F. Stella, K. Noland.

Citiranje:
slikarstvo tvrdoga ruba. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69233>.