STRUKE:

Lenzovo pravilo

Lenzovo pravilo [lεnc~] (po Heinrichu Friedrichu Emilu Lenzu), pravilo prema kojemu je smjer induciranoga električnoga napona Ui, njime pokrenute električne struje Ii i njezina magnetskoga toka uvijek suprotan smjeru magnetskoga toka Φ zbog kojega je nastala promjena: Ui = – dΦ/dt, tj. Ii = – dΦ/Rdt, gdje je R električni otpor vodiča u promjenljivom magnetskom polju. Pravilo nadopunjuje zakon elektromagnetske indukcije što ga je otkrio Michael Faraday.

Citiranje:
Lenzovo pravilo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69653>.