električna susceptibilnost

električna susceptibilnost (znak χe), fizikalna veličina kojom se opisuje svojstvo dielektrika da se u električnom polju mogu polarizirati. Ona iznosi χe = εr – 1, gdje je εr relativna dielektrična permitivnost tvari. Mjerna je jedinica električne susceptibilnosti broj jedan. (→ elektrostatika)

Citiranje:
električna susceptibilnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69742>.