STRUKE:

sinkrotronsko zračenje

sinkrotronsko zračenje, polarizirani elektromagnetski valovi cijeloga kontinuiranog spektra valnih duljina koje emitiraju električki nabijene čestice kada se brzinom bliskom brzini svjetlosti gibaju okomito na smjer magnetskoga polja. Može nastati u akceleratorima čestica (sinkrotron) i u prirodi kada se elektroni gibaju kroz magnetska polja; npr. zračenje radiogalaktika i ostataka supernovih djelomično je sinkrotronsko.

Citiranje:
sinkrotronsko zračenje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69885>.