TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Automatika

Automatika, znanstveni časopis u kojem se objavljuju znanstveni i stručni članci iz elektrotehnike, računarstva i drugih tehničkih znanosti s naglaskom na primjene rezultata znanstvenoistraživačkoga rada u gospodarstvu. Izlazi dva (1963–2008) a potom četiri puta godišnje (od 2008) u izdanju Jugoslavenskoga saveza za elektroniku, telekomunikacije, automatiku i nuklearnu tehniku ETAN (1963−92), Hrvatskoga društva za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku KoREMA (1992−2016) i međunarodnoga izdavača Taylor & Francis (od 2017). Glavni su mu urednici: Jože Černelč (1963–93), Borivoje Rajković (1993–2009) i Ivan Petrović (od 2010).

Citiranje:
Automatika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69886>.