STRUKE:

totalna refleksija

ilustracija
TOTALNA REFLEKSIJA, dvostruka totalna refleksija na optičkoj prizmi obrće sliku predmeta
ilustracija1ilustracija2

totalna refleksija, pojava potpunog odbijanja, refleksije svjetlosti koja iz optički gušćega sredstva pada na granicu s optički rjeđim sredstvom te se u cijelosti reflektira.

Granični kut totalne refleksije je upadni kut za koji kut loma iznosi 90°. Dan je s pomoću arkus funkcije: γ = arcsin (n1/n2), gdje je n1 indeks loma rjeđega sredstva, a n2 indeks loma gušćega, tj. sinus graničnoga kuta totalne refleksije jednak je recipročnoj vrijednosti indeksâ loma: sin γ = n1/n2. Primjerice, granični kut totalne refleksije za prijelaz iz vode u zrak jest: γ = arcsin (1/1,333) = 48,6°, gdje je 1 indeks loma zraka, a 1,333 indeks loma vode.

Totalna refleksija svjetlosti rabi se u optičkim uređajima u kojima se s pomoću pravokutnih optičkih prizmi mijenja smjer širenja svjetlosti. Budući da pri totalnoj refleksiji nema gubitaka, ona se rabi za prijenos svjetlosti kroz svjetlovode. Kada se totalna refleksija dogodi u atmosferi, nastaju miraž i fatamorgana.

Citiranje:
totalna refleksija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69895>.