STRUKE:

Germer, Lester Halbert

Germer [62721ə:'ɹməɹ], Lester Halbert, američki fizičar (Chicago, 10. X. 1896Gardiner, New York, 3. X. 1971). Doktorirao (1927) na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Radio u Laboratorijima Bell Telephone u New Yorku (od 1917). S pomoću elektronskih snopova proučavao je strukture površina, pridonio je razvoju elektronskog mikroskopa. U suradnji s Clintonom Josephom Davissonom otkrio ogib elektrona na kristalu nikla (1927) i tim je pokusom prvi put potvrđena hipoteza Louisa Victora de Broglia o valnim svojstvima čestica.

Citiranje:
Germer, Lester Halbert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70217>.