STRUKE:

Cooperovi parovi

Cooperovi parovi (po Leonu Cooperu), parovi elektrona koji se na vrlo niskim temperaturama u kristalnoj rešetki supravodiča gibaju skupa. Svaki je par elektrona na međusobnoj udaljenosti od približno 100 nm, ima cjelobrojni spin za koji ne vrijedi Paulijevo načelo, giba se kroz kristalnu rešetku bez gubitka energije i može tunelirati kroz izolatorsku barijeru. Porastom temperature atomi kristalne rešetke titraju sve jače, iznad kritične temperature razdvajaju elektronske parove, elektroni se više ne mogu gibati bez gubitaka i pojavljuje se električni otpor. (→ bcs-teorija)

Citiranje:
Cooperovi parovi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70278>.