STRUKE:

Institut za filozofiju

Institut za filozofiju, javni znanstveni institut sa sjedištem u Zagrebu koji provodi istraživanja u području filozofije. Utemeljen je 1967. kao dio Sveučilišta u Zagrebu, a nakon 1977. pridružen je Centru za povijesne znanosti pod imenom Odjel za povijest filozofije Centra za povijesne znanosti. Time mu je promijenjena i temeljna znanstvena orijentacija jer su svi odjeli Instituta (osim Odjela za istraživanje povijesti hrvatske filozofije) pripojeni Zavodu za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od 1991. Odjel za povijest filozofije nastavlja samostalno djelovati kao Institut za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu, a od 1993. postaje javni znanstveni institut izvan sastava Sveučilišta. Institut se bavi istraživanjem povijesti filozofije, osobito povijesti hrvatske filozofije, te prikupljanjem filozofskih djela, čime pridonosi očuvanju hrvatske filozofske baštine. Istraživanje povijesti hrvatske filozofije usmjereno je, s jedne strane, na priređivanje i prevođenje najvažnijih djela hrvatske filozofske baštine poput Teorije prirodne filozofije Ruđera Boškovića (1974), Nove sveopće filozofije Frane Petrića (1979), Peripatetičkih rasprava Frane Petrića (2009., 2012., 2013) itd. S druge strane, u nizu specijalističkih studija monografija i članaka, znanstvenici Instituta istražuju pojedine probleme te najvažnije osobe i smjerove iz hrvatske filozofske prošlosti. U Institutu se također proučava većina glavnih razdoblja iz povijesti filozofije, a osobito antička filozofija, filozofija renesanse te filozofija XIX. i prve polovice XX. stoljeća. Institut je objavio više od 50 knjiga iz područja filozofije, napose hrvatske, nositelj je nekoliko domaćih i međunarodnih projekata te objavljuje znanstvene časopise Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (od 1975) i Croatian Journal of Philosophy (od 2001), a objavljivao je i časopise Godišnjak za povijest filozofije (1983–91) te Studia historiae philosophiae Croaticae (1990–99).

Citiranje:
Institut za filozofiju. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70288>.