Gradski muzej Varaždin

Gradski muzej Varaždin (GMV), muzejska ustanova kompleksnoga tipa, utemeljena na poticaj Varaždinskoga muzealnog društva. Muzej je otvoren 1925. u prostoru utvrde Stari grad, a prvotni postav sačinjen je od donacija poznatih varaždinskih obitelji. Za današnji muzejski fundus brine se šest specijaliziranih odjela, smještenih u nekoliko građevina spomeničke vrijednosti u povijesnoj gradskoj jezgri.

Kulturnopovijesni odjel osnovan je 1925. radi prikupljanja i prezentiranja kulturne, političke i gospodarske baštine Varaždina i okolice. Smješten je u gotičko-renesansnoj utvrdi (Stari grad, Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 1), obnovljenoj posljednji put 1989., kada je otvoren današnji stalni postav (nagrađen 1989. muzejskom nagradom »Pavao Ritter Vitezović«) s ambijentalno oblikovanim stilskim sobama od renesanse do secesije, opremljenima predmetima iz zbirki oružja, kamenih spomenika, ostavštine Vatroslava Jagića i Ivana Kukuljevića Sakcinskog, izlošcima koji svjedoče o prošlosti grada i utvrde, obrtu i trgovini te ljekarništvu. Postav je 2007. dopunjen građom iz zbirki keramike, stakla i satova te 2014. prikazom mode i odijevanja u prošlosti. Muzejska građa raspoređena je u tridesetak zbirki; ističe se Zbirka knjiga s dragocjenim primjercima nacionalne baštine (Kajkaviana), nastala preuzimanjem nekadašnje pavlinske knjižnice u Lepoglavi, varaždinske gimnazijske knjižnice, knjižnice grofova Bombelles te varaždinske obitelji Leitner.

Galerija starih i novih majstora osnovana je 1939., a od 1947. smještena je u baroknu palaču Sermage (Trg Miljenka Stančića 3). Sadrži djela ranih razdoblja, od kojih se ističu Žitna madona iz XV. st., dvadesetak slika nizozemskih slikarskih škola XVII. i XVIII. st. i nekoliko djela majstora Rubensove i Canalletove škole, te istodobno umjetničko stvaralaštvo XIX. i XX. st., s posebno zapaženim plemićkim i građanskim portretima i djelima iz razdoblja bidermajera. Galerijski je fundus podijeljen u zbirke slika, skulptura, grafika i crteža te posebnih zbirki umjetnika i kolekcionara vezanih uz Varaždin, Ive Režeka, Miljenka Stančića, Pavla Vojkovića, Gabrijela Horvata, Luje Pihlera, Vjeke Bože Jarka. Galerijski Stalni postav starih majstora izmjenjuje se na katu palače sa stalnim postavom Hrvatski majstori XX. stoljeća.

Entomološki odjel osnovan je 1954. i jedini je specijaliziran takav muzej u Hrvatskoj, a nalazi se u klasicističkoj palači Herzer (Franjevački trg 10). U stalnom su muzejskom postavu predstavljene mnogobrojne vrste kukaca kontinentalnoga dijela Hrvatske, tj. područja srednje Europe. Posebno je istaknutua velika biološka raznolikost varaždinske okolice, a dio izložbenoga prostora posvećen je prirodoslovnim istraživačima, naročito radu i ostavštini Franje Košćeca, utemeljitelja odjela.

Etnografski odjel osnovan je 1933. radi prikupljanja i očuvanja materijalne i duhovne narodne baštine varaždinskoga područja. Fundus sadrži zbirke tekstila, čipke, licitarstva i svjećarstva, predmeta tradicijskoga domaćinstva i gospodarstva, s posebno zastupljenim predmetima sjevernohrvatskoga lončarstva i pletarstva te sakralne zbirke s nabožnim slikama i zbirke ostavštine Danice Brössler, vezane uz lepoglavsko čipkarstvo. S obzirom na to da nema stalni postav od 1983., Odjel često priređuje izložbe građe iz fundusa.

Arheološki odjel nastao je 1938. otkupom paleontološke i arheološke zbirke Stjepana Vukovića, koja je sadržavala većinom predmete nađene u špilji Vindiji. Odjel sustavno prikuplja, dokumentira i obrađuje arheološku građu od prapovijesti do novoga vijeka. Kako od 1983. nema stalnoga postava, usmjerio se na redovit i opsežan terenski rad na području cijele Varaždinske županije, izložbenu djelatnost i organiziranje radionica.

Povijesni odjel utemeljen je 1990. prenamjenom dotadašnjega Odjela narodne revolucije, a radi prikupljanja, istraživanja i prezentacije građe (XII–XX. st.) o povijesti grada Varaždina i Varaždinske županije. Fundus se sastoji od dokumentarnih zbirki, zbirki odličja, medalja i značaka, fotografija i negativa, zbirke militaria, numizmatičke i kartografske zbirke te zbirki Artura Takača i varaždinskoga športa. Bez stalnoga postava, Odjel se usmjerio na izložbenu djelatnost.

Citiranje:
Gradski muzej Varaždin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70368>.