STRUKE:

Bergman, Torbern Olof

Bergman [bæ'rjman], Torbern Olof, švedski kemičar i mineralog (Katrineberg, 20. III. 1735Medevi, 8. VII. 1784). Uveo mnoga poboljšanja u kemijsku analizu i unaprijedio teoriju o kristalnoj strukturi. Njegovi glavni radovi sabrani su u 6 svezaka pod naslovom Fizikalna, kemijska i mineraloška djela (Opuscula physica, chimica et mineralia, 1779–90).

Citiranje:
Bergman, Torbern Olof. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 2. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7074>.