Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, javno sveučilište, osnovano 1975. Izraslo je iz tradicije koja izvore ima u Studium Philosophicum Essekini, osnovanom 1707., i Studium Theologicum Essekini, osnovanom 1724. Obje su ustanove 1735. uzdignute na stupanj visokoškolskih učilišta prvoga razreda Studium Generalae Theologicum Prime Classis. Od 1990. Sveučilište ima sadašnji naziv. U njegovu su sastavu Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Filozofski fakultet, Građevinski i arhitektonski fakultet, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Medicinski fakultet, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Pravni fakultet, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Odjel za matematiku, Odjel za fiziku, Odjel za biologiju, Odjel za kemiju te Akademija za umjetnost i kulturu. U sastavu su Sveučilišta i Doktorska škola, Studentski centar u Osijeku, Studentski dom u Đakovu i Sveučilišni centar za bibliografsko-dokumentacijsku građu o Josipu Jurju Strossmayeru i crkvenoj povijesti koji sustavno prikuplja Strossmayerova objavljena i neobjavljena djela, a Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku središnja je sveučilišna knjižnica.

Citiranje:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=71170>.