Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilište u Dubrovniku, javno sveučilište, osnovano 2003. Ishodištem visokog obrazovanja u Dubrovniku smatra se isusovački Collegium Rhagusinum, osnovan 1624. Odlukom Senata Dubrovačke Republike Collegium je 1654. proglašen javnim visokim učilištem; nakon ukidanja isusovačkoga reda njime su upravljali pijaristi, a ukinut je odlukom francuskih vlasti 1808. Viša pomorska škola, osnovana 1959., postala je 1984. Pomorski fakultet u Dubrovniku, koji je isprva bio u sastavu Sveučilišta u Splitu. Na temeljima toga fakulteta 1996. osnovano je Veleučilište u Dubrovniku – Collegium Ragusinum, prvo javno veleučilište u Hrvatskoj iz kojeg je potom, u suradnji s Fakultetom za turizam i vanjsku trgovinu, nastalo integrirano Sveučilište u Dubrovniku koje čine Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Pomorski odjel, Odjel za elektrotehniku i računarstvo, Odjel za akvakulturu, Odjel za komunikologiju, Odjel za umjetnost i restauraciju te samostalni preddiplomski sveučilišni studij Povijest Jadrana i Mediterana, stručni preddiplomski studij Sestrinstvo i specijalistički diplomski stručni studij Kliničko sestrinstvo. U sastavu su Sveučilišta Institut za more i priobalje te Zavod za mediteranske kulture, dok je Studentski centar sa Sveučilištem povezan izvaninstitucionalno.

Citiranje:
Sveučilište u Dubrovniku. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=71176>.