STRUKE:

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci, javno sveučilište, osnovano 1973. Izvorištem visokoga školstva u Rijeci smatra se isusovačka gimnazija, osnovana 1627., kojoj je 1633. kralj Ferdinand II. dao prava i povlastice kakve su imali tadašnje akademije i sveučilišta u Europi. Okupljanjem postojećih visokoškolskih institucija, u sastav su Sveučilišta, nakon njegovog osnutka, ušle 1975. Viša ekonomska škola i Pedagoška akademija u Puli koje su se izdvojile 2006. i postale sastavnicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. U sastavu su Sveučilišta: Akademija primijenjenih umjetnosti, Ekonomski fakultet, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Filozofski fakultet, Građevinski fakultet, Medicinski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija, Pomorski fakultet, Pravni fakultet, Tehnički fakultet, Učiteljski fakultet, Fakultet dentalne medicine, Odjel za biotehnologiju, Odjel za informatiku, Odjel za matematiku, Odjel za fiziku, Studij politehnike, Centar za elektroničko nakladništvo (CEN), Centar za umjetnu inteligenciju i cyber sigurnost (AIRI), Centar za logiku i teoriju odlučivanja (CLTO), Centar za industrijsku baštinu (CIB), Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije (NANORI), Centar za napredne studije jugoistočne Europe, Centar za napredno računanje i modeliranje (CNRM), Centar za podršku pametnim i održivim gradovima, Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam – DeltaLab, Centar za studije mira i konflikata (CSMK), Sveučilišni savjetovališni centar (SSC), Međunarodni centar izvrsnosti »Jean Monet« Opatija. U okviru su Sveučilišta također Studentski centar Rijeka (SCRI) i Sveučilišna knjižnica Rijeka.

Citiranje:
Sveučilište u Rijeci. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=71177>.