STRUKE:

Sveučilište u Splitu

Sveučilište u Splitu, javno sveučilište, osnovano 1974. U njegov su sastav po osnutku ušle samostalne ustanove osnivane od 1945: Pedagoška akademija (osnovana 1945. kao Viša pedagoška škola), Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Kemijsko-tehnološki fakultet i Pravni fakultet (osnovani 1961), Ekonomski fakultet i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (utemeljeni 1971). Medicinski fakultet (osnovan 1974), a u sastav sveučilišta ušao je i Filozofski fakultet u Zadru (do 2002). Ostale sastavnice osnivale su se poslije: 1978. Pomorski fakultet u Dubrovniku sa studijem u Splitu, 1997. Umjetnička akademija i Pomorski fakultet u Splitu, a 2001. Odjel za humanističke znanosti koji je poslije prerastao u Filozofski fakultet. Iz Pedagoške akademije koja je 1978–91. bila dijelom Filozofskog fakulteta u Zadru nastaje 1991. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja koji 2005. mijenja ime u Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije; iz njega 2008. nastaju današnji Kineziološki fakultet (pošto je 2007. izdvojen Zavod za kineziologiju) i Prirodoslovno-matematički fakultet. Odjel za stručne studije je pripajanjem bivšeg Veleučilišta u Splitu postao dio Sveučilišta 2003. Danas su u sastavu Sveučilišta Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Filozofski fakultet, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Katolički bogoslovni fakultet, Kemijsko-tehnološki fakultet, Kineziološki fakultet, Medicinski fakultet, Pomorski fakultet, Pravni fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Umjetnička akademija u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora, Studij Mediteranska poljoprivreda, Sveučilišni odjel za stručne studije, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija. Sveučilišne su ustrojbene jedinice Sveučilišna knjižnica i Studentski centar te Interdisciplinarni centar za naprednu znanost i tehnologiju (ICAST) – inicijativa u nanoznanosti.

Citiranje:
Sveučilište u Splitu. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=71184>.