Simeon Borisov Sakskoburggotski

Simeon Borisov Sakskoburggotski, bugarski car (kao Simeon II.) i političar (Sofija, 16. VI. 1937). Sin bugarskoga cara Borisa III. (dinastija Sachsen-Coburg i Gotha). Nakon očeve smrti 1943. stupio je na prijestolje (zbog maloljetnosti u njegovo je ime vladalo namjesništvo), a nakon ukidanja monarhije 1946. napustio je Bugarsku. S majkom i sestrom živio je prvo u Aleksandriji, a od 1951. u Madridu gdje je završio studij prava i poslovnog upravljanja (prethodno je pohađao privatni vojni koledž i akademiju u SAD-u). Djelovao u različitim poslovnim sektorima (bankarstvo, elektronička i medijska industrija, hotelijerstvo i dr.). U Bugarsku se prvi put vratio 1996. te se početkom 2000-ih politički angažirao: osnovao je (2001) centrističku stranku Nacionalni pokret Simeon II. (od 2007. Nacionalni pokret za stabilnost i napredak) koja je s programom borbe protiv korupcije, privlačenja stranoga kapitala i modernizacije te povezivanja sa zapadnim zemljama pobijedila na izborima 2001 (zamalo osvaja natpolovičnu zastupničku većinu). Potom je bio premijer 2001–05. Tijekom njegova mandata Bugarska je 2004. primljena u NATO. Pod njegovim vodstvom na izborima 2005. stranka je druga po broju glasova, ali ostaje u vladajućoj koaliciji koja 2007. Bugarsku uključuje u Europsku uniju (on je bio predsjednik neformalnoga koalicijskog vijeća), a nakon izbornoga poraza 2009. povukao se iz politike.

Citiranje:
Simeon Borisov Sakskoburggotski. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=71214>.