TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Velika nizina

Velika nizina ili Sjeverna kineska nizina (također Nizina Huang-Huai-Hai; pinyin Huabei Pingyuan [xuabei phiŋɥɛn]), velika aluvijalna nizina u sjevernoj Kini; obuhvaća oko 300 000 km². Sa sjevera je omeđena planinskim lancem Yan, sa zapada Taihang, s jugozapada Dabie, a na istoku izlazi na Žuto more i zaljev Bohai koje razdvaja poluotok Shandong. Prema jugu prelazi u nizinu Yangtzea. Središnjim dijelom protječe rijeka Huang He (Žuta rijeka) koja se smatra kolijevkom kineske civilizacije. Male je nadmorske visine (uglavnom do 50 m). Ispunjena je nanosima rijeka Huang He, Huai, Hai i dr. U prošlosti su vrlo česte bile poplave velikih razmjera; od sredine XX. st. poduzeti su obimni hidrotehnički radovi (jaružanje korita rijeka, gradnja nasipa, brana) radi sprječavanja poplava i izgradnje kanala za natapanje. Istočnim dijelom nizine prolazi Veliki kanal. Važno je poljoprivredno područje Kine; uzgaja se kukuruz, sirak, pšenica, sezam, povrće, pamuk, kikiriki. Ubraja se u najgušće naseljena područja Kine. Glavna su gradska središta Peking i Tianjin na sjeveroistoku.

Citiranje:
Velika nizina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=71590>.