TRAŽI DALJE:
STRUKE:

bioplin

bioplin (bio- + plin), plinska smjesa metana (60 do 70%), ugljikovog dioksida (30 do 40%) te u manjim udjelima i drugih plinova (sumporovodika, sumpornog dioksida, vodika i dr.). Nastaje bakterijskim raspadom organskih tvari bez pristupa zraka, osobito raspadom otpadnih tvari koje sadrže celulozu (stajski gnoj, gnojnica), a proizvodi se anaerobnom fermentacijom u bioreaktorima na poljoprivrednim dobrima i u postrojenjima za čišćenje komunalnih otpadnih voda.

Citiranje:
bioplin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7792>.