TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bitoraj

Bitoraj, planina u sastavu Velike Kapele, Gorski kotar; najviši vrh Bitoraj (Burni Bitoraj, 1386 m). Leži sjeveroistočno od Ličkoga polja i jugoistočno od Fužina. Pruža se u duljini od približno 8 km u dinarskome smjeru (sjeverozapad–jugoistok). Šumovita je i krševita (vrtače, jame, dolomitne hridi, dolovi, duboke snježnice). Obitavalište je visoke divljači (medvjed i dr.). Ondje se nalazi i Stupina jama (istražena do 413 m dubine). U blizini vrha je planinarsko sklonište »Bitorajka«.

Citiranje:
Bitoraj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7921>.