TRAŽI DALJE:
STRUKE:

agregiranje

agregiranje (lat. aggregare: pridruživati), objedinjavanje, zbrajanje, spajanje dijelova u cjelinu. U ekonomiji, postupak određivanja količinskoga globalnog pokazatelja (agregata) o stvarima, pojavama i procesima ekonomskih djelatnosti trenutno ili za neko razdoblje. Na taj se način usporedbom, raščlambom agregata i drugim postupcima određuju ekonomska kretanja u dijelu ili u sveukupnom gospodarstvu, dok se istodobno zanemaruju specifičnosti pojedinih stvari, pojava i procesa. Agregiranje veličina ekonomske aktivnosti može biti naturalno i vrijednosno. Naturalno agregiranje provodi se samo na istovrsnim veličinama (stvarima), pojavama ili procesima, dok se vrijednosno agregiranje provodi s pomoću vrijednosnih izraza istovrsnih i raznovrsnih stvari, pojava ili procesa. Rezultati postupka agregiranja jesu agregatne veličine ili agregati. Agregati su brojčani pokazatelji kojima se sintetički iskazuju stanja i učinci sveukupne gospodarske djelatnosti ili nekog dijela te aktivnosti. Mikroekonomski agregati jesu količinski pokazatelji koji se odnose na ekonomske aktivnost tvrtke ili pojedinca, a makroekonomski agregati su pokazatelji koji se odnose na gospodarsku aktivnost većih cjelina, primjerice, države, županijâ, općinâ ili pojedinih gospodarskih djelatnosti.

Citiranje:
agregiranje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=861>.