Brački kanal

Brački kanal, morski prolaz između kopna i otoka Brača; dug oko 50 km, širok 5 do 13 km, dubok do 78 m. Sjeverozapadnim se dijelom nadovezuje na Splitski kanal (zamišljenom crtom od Stobreča do rta Gomilice na sjeverozapadnoj obali Brača), a jugoistočnim na Hvarski kanal (crtom od Makarske do rta Sv. Roka na jugoistočnoj obali otoka). U istočnome su dijelu podmorski grebeni. Rijeka Cetina je na ušću između Omiša i Dugoga Rata nataložila pijesak u duljini od 4 km i stvorila plićak koji se pruža do 800 m od obale; bogato je ležište građevinskoga pijeska. Dnom kanala, između Dugoga Rata i uvale Trstena (Brač), položene su vodovodne cijevi kojima se pitka voda rijeke Cetine dovodi otocima Braču, Šolti i Hvaru. Kanal je bogat plavom ribom. Veća naselja: Omiš, Dugi Rat i Stobreč (kopno), Supetar, Pučišća i Postira (Brač).

Citiranje:
Brački kanal. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9141>.