Buffalini, Pietro Andrea

Buffalini [buf:ali:'ni], Pietro Andrea, talijanski slikar i kartograf (Rim, XVII. st.). Za Zavod sv. Jeronima u Rimu izradio na pergamentu Veliku kartu Ilirika (Congregatio Nationis Illyriae…, 1663), koja daje cjelovitu sliku o položaju i rasporedu hrvatskih zemalja, a od ostalih zemljovida toga doba razlikuje se po ispravnom pisanju naših toponima.

Buffalini, Pietro Andrea. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 2.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10009>.