bulevarsko kazalište

bulevarsko kazalište, kazališna tradicija kojoj naziv potječe iz doba prije Francuske revolucije, kada je sajmišnim družinama bilo dopušteno da se rasporede duž šetališta, bulevara. Još u XIX. st. oznaka za kazališne vrste lakših sadržaja (melodrame, vodvilji, građanske komedije), no bulevarsko kazalište potkraj stoljeća stječe ipak reputaciju društvenokritičkog angažmana, koju je djelomice zadržalo i danas.

Citiranje:
bulevarsko kazalište. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10120>.