STRUKE:

Burns, Arthur Frank

Burns [bə:ɹnz], Arthur Frank, američki ekonomist (Stanislau, Austrija, 27. IV. 1904Baltimore, 26. VI. 1987). Dugogodišnji predstojnik Nacionalnog ureda za ekonomska istraživanja u New Yorku, profesor na više sveučilišta, predsjednik Odbora guvernera Sustava federalne rezerve, predsjednik Vijeća ekonomskih savjetnika, jedan od guvernera MMF-a, diplomat. Istraživao gospodarska kretanja; važnija su mu postignuća analiza ekonomskog rasta i kolebanja, metode prognoziranja i vođenja ekonomske politike. Glavna djela: Mjerenje poslovnih ciklusa (Measuring Business Cycles, s W. C. Mitchellom, 1946), Granice ekonomskog znanja (Frontiers of Economic Knowledge, 1954), Poslovni ciklusi u svijetu koji se mijenja (Business Cycles in a Changing World, 1969), Razmišljanja jednog tvorca ekonomske politike (Reflections of an Economy Policy Maker, 1978).

Citiranje:
Burns, Arthur Frank. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10286>.